Sakeliga beroep hom op reg tot mediasie met regering

02 Mei 2020

Die besigheidsgroep Sakeliga het vandag sy reg tot mediasie met die regering oor die inperkingsregulasies uitgeoefen.

In ‘n brief aan die Prokureur-Generaal versoek Sakeliga sy fasilitering van mediasie met die Minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Dr Nkosazana Dlamini-Zuma, ingevolge regulasie 13 van die Ramptoestand-regulasies van 30 April 2020. Sowel die Minister van Handel, Nywerheid en Mededinging as die Minister van Polisie is ook by die brief ingesluit.

Piet le Roux, uitvoerende hoof van Sakeliga, sê die doel van die mediasie is om te probeer om tot ‘n spoedige vergelyk met die regering te kom oor vryheid tot beweging en vryheid tot werk, alvorens litigasie as alternatief onderneem word. “Ons deel die heersende openbare sin vir dringendheid oor die huidige ekonomiese en ontvouende humanitêre krisisse, maar die realiteit is dat litigasie op sy vinnigste oor etlike weke eers ‘n uitslag kan oplewer. Dit hou ook bepaalde risiko’s in en verg verdere voorbereiding. Daarom benut ons intussen die geleentheid om te medieer.”

Sakeliga se beroep op mediasie fokus in besonder op die kwessie van permitte vir reis en vir sogenaamde “noodsaaklike” en “toegelate” dienste.

Le Roux sê die permitstelsel “skep ‘n toestand waarin alles waarvoor daar nie toestemming verleen is nie verbode is – ‘n konstitusioneel onbestaanbare situasie. Dit is onnakombaar en onduidelik vir werkgewers, werknemers, die publiek, en wetstoepassers. Boonop word alle mag vir die interpretering van permitgeldigheid eensydig in die hande van wetstoepassers geplaas. Dit het reeds gelei en stel die publiek blywend bloot aan onregmatige vervolging en inbreuk op hul menswaardigheid en vryheid, met ekonomiese skade sonder enige gesondheidsvoordele. Dit is ook strydig met die konsepte van ‘n regsorde, legaliteit, skeiding van magte, en verskeie ander konstitusionele vereistes.”

Suid-Afrika is nou vir etlike weke in ‘n nuwe, hoogs-komplekse, eensydige regsraamwerk vasgevang, sê Le Roux: “Dit was veronderstel om tydelik te wees, maar die vooruitsig is nou dat dit maklik vir maande kan voortduur. Dit is daarom van kardinale belang dat die openbare geheue oor ‘n konstitusionele orde met skeiding van magte in stand gehou word. Ons loop die risiko dat dit vir die publiek en die staat normaal begin word dat sy uitvoerende gesag alle mag in homself kan sentraliseer, tot uitsluiting van sy regsprekende gesag en wetgewende gesag, sy provinsiale, plaaslike en tradisionele owerhede, sowel as van gemeenskapsinstellings soos kerke, sakegroepe en ander burgerlike organisasies. Dít sou die samelewing ondenkbare ekonomiese en maatskaplike skade berokken.”

In die brief versoek Sakeliga die Prokureur-Generaal se antwoord teen die einde van Maandag 4 Mei.

‘n Kopie van die brief is hier beskikbaar.

The post Sakeliga beroep hom op reg tot mediasie met regering appeared first on Sakeliga.


Ander nuus