Staat se regulasies gevaarlik en onuitvoerbaar

29 Apr 2020

Die sakeorganisasie Sakeliga sê die regering se voorgestelde regulasies vir die voortsetting van die grendelstaat is ‘n gevaar vir openbare gesondheid, ekonomiese oorlewing en maatskaplik stabiliteit. Die klein mate van verslapping is welkom, maar heeltemal onvoldoende. Wat nodig is, is ‘n deursigtige uitfasering, en nie ‘n uitbreiding op die komplekse nuwe regsraamwerk wat nou vir potensieel maande lank in stand gehou gaan word nie.

Dit is ‘n fundamentele mistasting om hierdie benadering as ‘risiko-baseer’ te beskryf. Die beleid fokus op produkte en sektore reguleer – ongeag die werklike risiko’s. Tans is alles basies verbode, behalwe wanneer ‘n minister daarvoor toestemming gee en jy op hoogte is van die jongste weergawe van die staatskoerant, of wanneer die minister ‘n mediaverklaring doen, waarvan jy onmoontlik altyd kennis kan dra.

Die vorige rondte van die inperking – waarvan hierdie kwalik verskil – het eintlik die beginsel illustreer: ‘n Ware risiko-gebaseerde benadering sou wees om die mediese risiko’s te identifiseer en aan te dui wat nie gedoen mag word nie, sodat hierdie risiko’s verminder kan word. So ‘n benadering sal makliker gekommunikeer kan word, minder verwarrend wees en prakties implementeerbaar wees. Die regering moes uit die verwarring wat die huidige regulasies veroorsaak, leer. Om hierdie proses voort te sit en boonop vyf verskillende weergawes van reëls in te stel, gaan die noodwendige gevolg hê dat mense wat bona fide reg sou wou optree, uit nood of onkunde, nie die regulasies nakom nie.

“Die regering se strategie is uit voeling met die Grondwet, met Internasionale Reg, en met beste praktyke elders ter wereld. Ramptoestande moet verantwoordbaar geskied en nie met onbegryplike, arbitrêre en onredelike reëls wat op oomblikke se kennisgewing gewysig kan word nie. Geen redelike persoon kan op hoogte bly en verstaan wat van dag tot dag nou wettig is en wat nie.

Daar is ‘n regte manier om hierdie krisis te bestuur – om die ekonomie te beskerm en mense se lewens te red. Dit is nie hierdie manier nie.

The post Staat se regulasies gevaarlik en onuitvoerbaar appeared first on Sakeliga.


Ander nuus