Sakeliga stel Sirakuse-beginsels voor vir die regering

27 Apr 2020

Die sakegroep Sakeliga het vandag aan die hand gedoen dat die regering die Sirakuse-beginsels toepas by die beoogde hersiening van regulasies oor die huidige ramptoestand.

Die Sirakuse-beginsels oor die Beperkings- en Inkortingsbepalings in die Internasionale Verbond oor Burgerlike en Politieke Regte is ’n internasionaal gerespekteerde riglyn oor regulasies in nood- en ramptoestande. Dit is in die 1980’s ontwikkel, word deur die Wêreldgesondheidsorganisasie gesteun en is al in sowel die Suid-Afrikaanse as die internasionale reg toegepas.

Gemeet aan die Sirakuse-beginsels toon die huidige reguleringsbenadering ingevolge die ramptoestand ernstige tekortkominge, veral betreffende die volgende:

  1. Enige beperking van regte moet ooreenkomstig duidelike, toeganklike, voorspelbare en verstaanbare regsvoorskrifte opgestel word.
  2. Enige beperking van regte moet beperk word tot wat streng noodsaaklik is om die Covid-19-pandemie aan bande te lê.

Sakeliga merk op dat die beleidsbesprekingsdokument wat deur ETM Analytics vrygestel is en deur verskeie vooraanstaande ekonome, sakeondernemings, kamers van koophandel en Sakeliga gesteun word, ’n benadering tot ‘n reguleringsraamwerk vir Suid-Afrika is wat met die Sirakuse-beginsels versoenbaar is.

Sakeliga se voorstel dat die regering sy inperkingsbenadering heroorweeg, geskied ook in die lig van tanende openbare steun daarvoor. Die publiek se samewerking is noodsaaklik vir die handhawing van openbare gesondheid – iets wat slegs met veel groter eenvoud en duidelikheid van regulering verseker kan word, en met veel groter deursigtigheid en openbare deelname oor die modelle, aanwysers, spesifieke regulasies en die reguleringsbenadering self.

The post Sakeliga stel Sirakuse-beginsels voor vir die regering appeared first on Sakeliga.


Ander nuus