Besonderhede van Sakeliga se vergadering met DHNM; Prosesse van openbare deelname word nou beskikbaar

25 Apr 2020

Tydens ’n ferm, maar openhartige vergadering met die Departement van Handel, Nywerheid en Mededinging (DHNM) op 24 April het Sakeliga ’n aantal voorstelle gemaak en versoeke gerig om die inperkingsregulasies te wysig.

Die vergadering is gehou na aanleiding van Sakeliga se skakeling met die DHNM oor die “verbod” op warm gaar kos, maar dit is gebruik om hierdie en verskeie ander aangeleenthede rakende die Ramptoestand te bespreek. Die vergadering is gehou sonder benadeling van regte, en die volgende opsomming is Sakeliga se siening van die uitkomste van die vergadering.
Die pad vorentoe sluit die volgende in:

 1. Die DHNM sal al Sakeliga se voorstelle in aanmerking neem by die opstel van wysigings van die inperkingsregulasies.
 2. Prosesse van openbare deelname word nou beskikbaar gemaak, waar alle geaffekteerde en belanghebbende partye ’n geleentheid sal kry om insette op konsepwysigingsregulasies te lewer voordat dit afgekondig word.
 3. ’n Kommunikasielyn tussen Sakeliga en die DHNM oor aspekte rakende die inperkingsregulasies sal oop bly. Ons sien daarna uit om ’n goeie werkverhouding te ontwikkel.
 4. Sakeliga het onderneem om litigasie terug te hou hangende die uitkoms van die huidige proses van regulasiewysiging, wat volgende week afgehandel sal word. Sakeliga sal steeds poog om litigasie te vermy.

Sakeliga moedig alle sakeondernemings en sakeorganisasies aan om met bondige insette aan die komende proses van openbare oorlegpleging deel te neem.

Wat die reguleringsraamwerk betref, het Sakeliga die volgende voorstelle en versoeke aan die DHNM gerig in ooreenstemming met ’n beleidsbesprekingsdokument wat deur ETM Analytics uitgereik is en reeds deur verskeie ekonome en kamers van koophandel gesteun word (available here):

 1. Vervang die huidige inperkingsbenadering, wat bepaal wat toegelaat word, met ’n benadering wat bepaal watter risiko’s nie toegelaat word nie.
 2. Laat alle sakeondernemings, bedrywighede, produkte en sektore toe om sake te doen solank sakeondernemings omswaai en/of innoveer ten einde ontoelaatbare risiko soos by regulasie bepaal, te vermy.
 3. Fokus die regulasies oor ontoelaatbare risiko op die bepaling van Covid-19-verwante riskante aspekte van bedrywighede en aktiwiteite, eerder as op sektore of produkte.
 4. Laat vaar die onderskeid tussen noodsaaklike en nienoodsaaklike goedere en dienste.

Wat spesifieke regulasies betref, het Sakeliga die volgende voorgestel en versoek vir enige en alle vlakke of fases van inperking, behoudens die vermyding van ontoelaatbare risiko deur ondernemings:

 1. CIPC: Laat vaar die CIPC-registrasieproses en lig die polisie dienooreenkomstig in.
 2. Voedsel: Maak geen onderskeid tussen soorte voedsel, tipes bereiding of soorte voedselondernemings nie. Moenie die vermoë van restourante of ander voedselprodusente beperk om hulle sakemodel te verander ten einde aan veiligheidsregulasies te voldoen nie.
 3. Aflewering: Laat alle aflewerings toe.
 4. E-handel: Laat alle e-handel toe.
 5. Staatsagentskappe: Heropen alle staatsagentskappe wat ekonomiese knelpunte veroorsaak, soos die aktekantoor.
 6. Mededingingsregulering: Herroep alle mededingingsregulasies wat sedert die einde van Maart afgekondig is, aangesien dit nie aan openbare deelname onderwerp is nie. Staak alle pogings tot vervolging ingevolge daardie regulasies en laat die mark toe om aan te pas by die ongekende skokke in vraag en aanbod waaruit sakeondernemings en verbruikers sin moet maak.
 7. Invoer/uitvoer: Stel die grense oop vir die in- en uitvoer van alle goedere.
 8. Konstruksie: Laat alles toe.
 9. Persoonlike, professionele en mediese dienste: Laat alles toe.

Sakeliga wens die DHNM groot wysheid toe met die verantwoordelikhede wat hy aanvaar het en sal verdere kommentaar lewer na ontvangs van die voorgestelde wysigings van die inperkingsregulasies.

Klik hier: Sakeliga’s complete post-meeting memorandum to the DTIC.

The post Besonderhede van Sakeliga se vergadering met DHNM; Prosesse van openbare deelname word nou beskikbaar appeared first on Sakeliga.


Ander nuus