Sakeliga vergader met Departement van Handel en Nywerheid insake die aanpas van inperkingsregulasies

23 Apr 2020

Die besigheidsgroep Sakeliga sal môre met die Departement van Handel, Nywerheid en Mededinging ontmoet om veranderinge aan die inperkingsraamwerk en regulasies te bespreek. Die vergadering volg op Sakeliga se ultimatum van verlede week aan Minister Ebrahim Patel in verband met sy Departement se onwettige, skadelike en arbitrêre inmenging met kosproduksie.

Sakeliga het gelet op die veranderinge aan die inperkingsraamwerk wat vanaand deur President Cyril Ramaphosa voorgestel is. Hoewel dit gepas is vir die President om aan te kondig dat daar nou openbare deelname sal wees met betrekking tot regulatoriese veranderinge, dring Sakeliga daarop aan dat daar ook gesprek gevoer word oor die inperkingsraamwerk op sigself.

Suid-Afrika se openbare welsyn is afhanklik van die noodsaaklike vermoëns om te gaan werk en te kan eet. Hierdie vermoëns kan nie geskei word nie en, derhalwe, bestaan daar steeds die risiko vir ekonomiese en sosiale ineenstorting.

Dit is te verwelkom dat die President se toespraak ook die bereidwilligheid bevat het om tussen verskillende areas met verskillende risiko-vlakke te onderskei, sowel as die breë proses van die inperking se afwenteling.

Dit is egter problematies dat die President se raamwerk steeds die posisie handhaaf dat alles by verstek verbode is, behalwe wanneer die regering dit sou toelaat. In hierdie situasie word kernaspekte van konstitusionaliteit nie eerbiedig nie – soos die oppergesag van die reg en die skeiding van magte. Besighede en die publiek bly steeds aan bande gelê in hul vermoë om te innoveer en sodoende te help bestuur aan die Covid-19 situasie, omdat daar so aan hul voorgeskryf word. Uiteindelik maak dit die regering die sentrale besluitnemer vir alle ekonomiese aktiwiteit – ‘n haas onmoontlike taak.

Sakeliga sal môre aanvoer dat die onderskeid tussen noodsaaklike en nie-noodsaaklike dienste in die ekonomie arbitrêr, onbepaalbaar en skadelik is – veral inaggenome die feit dat daar beter alternatiewe bestaan.

“Ons sal aan die regering voorstel dat baie meer bereik kan word deur duidelik riskante aktiwiteite en gedrag te identifiseer en veiligheidsvereistes daar te stel – sonder om te beperk aan sekere ekonomiese sektore of die produkte wat vervaardig, verkoop en versprei mag word,” sê Piet le Roux, uitvoerende hoof van Sakeliga.

Verdere sake wat Sakeliga sal voorlê, afgesien van openbare deelname en die ware strekking van ‘n risiko-baseerde benadering, sluit in:

  1. Die bereidwilligheid van sakeondernemings om weg van risiko af te innoveer, mits hul die geleentheid gegun word om dit te doen,
  2. Die onregmatigheid en skade van die CIPC-sertifikasie proses
  3. Die onbillike behandeling wat restaurante en ander kos-produsente in die gesig staar wanneer hul weerhou word van doen wat talle kleinhandelaars doen – insluitend maar nie beperk tot die voorbereiding en gaarmaak van kos en die verkoop daarvan nadat dit afgekoel het nie
  4. Die heropening van e-handel
  5. Die terugtrek van onlangse kompetisieregulasies, wat beperk aan die vermoë van verskaffers en verbruikers om aan te pas by veranderinge in vraag en aanbod
  6. Die afwesigheid van regulatoriese liggame soos die aktekantoor
  7. Die oopmaak van die grense vir alle invoere en uitvoere

Sakeliga beoog om met die regering saam te werk in die handhaaf van openbare veiligheid en ekonomiese volhoubaarheid. Sakeliga het al vir ‘n byna ‘n maand aan die regering geskryf om veranderinge voor te stel.

“Ons word bemoedig deur Minister Patel se – uiteindelike – reaksie en bereidwilligheid om met ons te vergader. Gegewe die ekonomiese krisis wat ons in die gesig staar, is oplossings dringend nodig. Hoewel ons litigasie sou wou vermy indien moontlik, sou ‘n ontoereikende uitslag in hierdie vergadering dit noodsaak,” sê Le Roux.

Die vergadering begin om 10:00. Sakeliga sal verdere persverklarings uitreik na die afloop daarvan.

The post Sakeliga vergader met Departement van Handel en Nywerheid insake die aanpas van inperkingsregulasies appeared first on Sakeliga.


Ander nuus