Sakeliga in Kaapse hof teen rassekwotas en rasseklassifikasie

19 Feb 2020

Rassekwotas en rasseklassifikasie soos toegepas in die Wes-Kaapse Regspraktykraad is ongrondwetlik. So voer die sakeorganisasie Sakeliga op 18 en 19 Februarie as amicus curiae in die Kaapse Hooggeregshof en Gelykheidshof aan.

Sakeliga voer voorts aan dat indien die Hof bevind dat dié rasseklassifikasie nie ongrondwetlik is nie, daar dan ten minste objektiewe standaarde en regverdige prosesse vir rasseklassifikasie moet bestaan, aan die hand waarvan persone desnoods teen hulle rasseklassifikasie kan appelleer.

Die hofsaak spruit uit ‘n voorval vroeg in 2019 toe adv Ncumisa Mayosi die derde meeste stemme ontvang het in ‘n verkiesing van die Wes-Kaapse Regspraktykraad, maar weens ‘n kwotastelsel nie toegelaat is om haar posisie op te neem nie. Die kwota maak uit die 10 posisies in die Regspraktykraad voorsiening vir slegs een swart vroulike advokaat. Volgens die Regspraktykraad sou adv Mayosi hierdie kwota oorskry het en moes sy dus weggewys word.

Die Kaapse Balieraad het ná die kwotabeslissing aansoeke teen onder meer die minister van justisie en korrektiewe dienste en die Regspraktykraad in die Kaapse Hooggeregshof en die Gelykheidshof gebring. Hierin versoek die Kaapse Balieraad die hof om die tersaaklike voorskrifte van die Regspraktykraad ongrondwetlik, of alternatiewelik as onbillike diskriminasie, te verklaar.

Die kwotas word uiteengesit in regulasie 4(3) en (4) van ‘n bylae ingevolge artikel 109(1)(a) van die Wet op Regspraktyk, No 28 van 2014.

In sy beëdigde verklaring voer Piet le Roux, uitvoerende hoof van Sakeliga, ten slotte as volg aan: “Having outlined here the complications that arise when a state imposes race classification, it appears that it is more prudent for a state to avoid this quagmire altogether. However, should a state nevertheless deem it necessary for whatever reason to do so, it is as a matter of justice and morality obliged to provide for proper administration in matters relating to classification, and therefore attempt the project of clarifying the objective criteria and defining a process by which decisions with reference to such criteria are made. In South Africa’s case, it is also so obliged by the Constitution’s requirements for administrative justice.

We therefore submit to the court that racial quotas like is the case with the LPC in this matter are unconstitutional; and that even if they were found to be constitutional, they would only be so if objective standards and acceptable processes were put in place by the state, governing how classifications were to be made and by whom, how they were to be disclosed to affected persons, and how they were to be reviewed when a party classified or affected by another’s classification feels for some reason aggrieved.”

The post Sakeliga in Kaapse hof teen rassekwotas en rasseklassifikasie appeared first on Sakeliga.


Ander nuus