Sakeliga kondig ingrypingsplan aan om elektrisiteitstoevoer aan sakeondernemings te herstel

13 Des 2019

Die sakeorganisasie Sakeliga het vandag ’n ingrypingsplan aangekondig om elektrisiteitstoevoer aan sakegemeenskappe dwarsoor Suid-Afrika te herstel. Dit sluit in 1) interdikte om Eskom te verhoed om kragvoorsiening aan betalende eindgebruikers in wanbetalende munisipaliteite af te sny; 2) omseiling van munisipaliteite in plaaslike elektrisiteitsverspreiding; en 3) die voorlegging van eenvoudige, maklik implementeerbare regulasieveranderinge aan die regering.

Sakeliga se jongste stappe volg op Eskom se aankondigings dat hy kragvoorsiening aan eindgebruikers in verskeie plaaslike munisipaliteite landwyd gaan afsny as gevolg van munisipaliteite se wanbetaling, asook die ongekende landwye kragonderbrekings die afgelope week.

Piet le Roux, Uitvoerende Hoof van Sakeliga, sê: “In 2019 het ons voorkom of gehelp voorkom dat elektrisiteitvoorsiening aan betalende kliënte in Musina, Witbank, Koster, Swartruggens en verskeie ander dorpe afgesny word. Ons gaan nou ons bedrywighede na ander munisipaliteite uitbrei. Ons gaan ook stappe neem om te voorkom dat wanbetalende munisipaliteite elektrisiteitsgelde in die hande kry en wanaanwend. En ons gaan maklik implementeerbare regulasiesveranderinge wat die voorsiening en verspreiding van elektrisiteit deur die privaat sektor moontlik sal maak, aan die regering voorlê.”

Le Roux sê Sakeliga gaan Eskom nader met die oog op samewerking: “Ons sal ’n uitnodiging aan Eskom rig om ons beplande ingrypings te bespreek en moontlik optrede te koördineer. Dit is in sowel ons onderlinge as die openbare belang om verdere wanaanwending van elektrisiteitbetalings, wat vir Eskom bedoel is, deur hierdie ineenstortende munisipaliteite te voorkom,” sê Le Roux.

Die kern van die saak, sê Le Roux, is dat die ekonomie teen mislukkende staatsorgane beskerm moet word: “Die ekonomie is te belangrik om aan politici oorgelaat te word. Hoe meer staatsbestand elke plaaslike ekonomie en die ekonomie as geheel is, hoe beter vir almal. Hoewel sakeondernemings altyd bereid moet wees om in openbare belang in vennootskap met owerhede te werk, is dit nou in openbare belang om nie langer vir staatshervorming te wag nie. Dit is inderdaad nou sakeondernemings se verantwoordelikheid om self die leiding te neem in ekonomiese hervorming.”

Sakeliga se ingrypingsplan om elektrisiteitstoevoer te herstel

 1. Litigeer om te voorkom dat Eskom kragvoorsiening aan betalende kliënte afsny
  1. Inisieer verdere litigasie om Sakeliga se lede en geaffilieerde sakekamers in munisipaliteite by te staan om te keer dat Eskom kragvoorsiening aan betalende eindgebruikers afsny.
  2. Sit ons litigasie as amicus curiae voort in die saak van Resilient Properties en andere teen Eskom en andere. In hierdie saak voer Sakeliga onder meer aan dat Eskom en munisipaliteite as staatsorgane verwante partye is en dat hul interne geskille nie ’n verskoning is om kragvoorsiening aan betalende eindgebruikers af te sny nie.
  3. Sit ons litigasie voort in die saak van Sakeliga en andere teen Eskom en andere dat Eskom nie kragvoorsiening aan eindgebruikers in munisipaliteite as gevolg van wanbetaling deur die munisipaliteite mag afsny nie. Sakeliga voer aan dat Eskom wetlik verplig is om verskeie interne geskilbeslegtingsmeganismes te volg, wat onder meer die Nasionale Tesourie betrek.
 2. Omseil munisipaliteite as middelmanne vir geldinvordering
  1. Beskerm elektrisiteitsgelde wat van munisipale gebruikers ingevorder word, deur munisipaliteite te dwing om hierdie geld af te kamp vir betaling aan Eskom.
  2. Laat die verspreidingslisensies van wanbetalende munisipaliteite intrek en dra dit oor aan Eskom of alternatiewe verspreiders, sodat eindgebruikers regstreeks van Eskom of alternatiewe verskaffers kan koop.
  3. Identifiseer en implementeer ’n geskikte toetssaak om alternatiewe verspreidingsentiteite vir sakeondernemings en/of gemeenskapsgroepe in ’n plaaslike munisipale gebied in te stel.
 3. Voorsien die Minister van maklik implementeerbare regulasieveranderinge
  1. Stel aan die minister van Minerale Hulpbronne en Energie, Gwede Mantashe, voor dat hy sy prerogatief ingevolge artikel 34 van die Wet op Elektrisiteitsregulering (WER) uitoefen, om bepalings te doen wat onmiddellike goedkeuring aan privaat elektrisiteitsopwekkingsprojekte sal verleen. Dit sal privaat elektrisiteitsopwekkers in staat stel om elektrisiteit aan munisipaliteite en groot kommersiële verbruikers te voorsien.
  2. Stel dringende wysigings aan skedule 2 van die WER voor om groot uitbreidings te doen aan die kwytskeldingsvereistes vir lisensies vir privaat opwekking. In besonder sal ons die minister versoek om sy diskresie uit te oefen om die kwytskeldingslimiet vir privaat opwekking op te stoot vanaf 1MW tot 30MW, soos binne sy bevoegdhede ingevolge artikel 8(1) van die wet.
  3. Stel kwytskelding van die beperkinge van die Geïntegreerde Hulpbronplan (2019) voor vir privaat elektrisiteitsopwekkingsprojekte, tot tyd en wyl die hulpbronplan aangepas is om die noodsaak vir groter diversifisering te akkommodeer.
  4. ’n Afsonderlike mediaverklaring, wat die voorgestelde veranderinge verduidelik en uiteensit, sal volg nadat die voorstelle aan die Minister voorgelê is.

Uitnodiging aan geaffekteerde sakegemeenskappe

Sakeliga se regspan is besig om geskikte munisipaliteite te identifiseer om die voorgestelde ingrypings te implementeer.

Le Roux sê: “Ons rig ’n uitnodiging aan sakeverteenwoordigers in munisipaliteite wat gevaar loop dat hul elektrisiteitsvoorsiening afgesny kan word as gevolg van munisipale wanbetaling, om Sakeliga vir bystand te nader. Op grond van die advies van ons regspan sal ons dan elke geval evalueer en die betrokke sakegemeenskappe dienooreenkomstig bystaan of adviseer. Gebiede met Sakeliga-geaffilieerde sakekamers sal voorkeur geniet.”

Steun die veldtog hier.

The post Sakeliga kondig ingrypingsplan aan om elektrisiteitstoevoer aan sakeondernemings te herstel appeared first on Sakeliga.


Ander nuus