BEE eersdaags verpligtend vir alle eiendomspraktisyns – Sakeliga hou werkswinkel met oog op regsaksie

18 Nov 2019

Dit is onregverdig, skadelik en onkonstitusioneel dat die nuwe Eiendomspraktisynswet BEE-deelname verpligtend in die eiendomsbedryf maak. Die sakeorganisasie Sakeliga hou daarom volgende week ‘n werkswinkel vir besorgde lede van die industrie, met die oog op regsaksie om die vereistes om te keer.

Sakeliga se werkswinkel volg op die ondertekening van die Eiendomspraktisynswet (Wet 22 van 2019) deur president Cyril Ramaphosa in September. Alhoewel meerdere dele van die wet problematies is, oorweeg Sakeliga tans regsaksie spesifiek teen die afdwinging van BEE in artikel 50(a)(x).

Piet le Roux, uitvoerende hoof van Sakeliga, sê die nuwe wet is onregverdig, skadelik en onkonstitusioneel: “Vantevore mag enigeen wat aan die nodige professionele vereistes voldoen het ‘n eiendomspraktisyn gewees het. Dit alles verander nou, want artikel 50(a)(x) van die Eiendomspraktisynswet maak ‘n geldige BEE-sertifikaat ‘n voorvereiste. Om deelname aan BEE-prosesse te vermom as ‘n professionele vereiste is onregverdig, skadelik en onkonstitusioneel. Dit is onaanvaarbare politieke inmenging by die vryheid van die industrie en die welvaart van die bedryf, sy kliënte en die ekonomie.”

Artikel 50(a)(x) bepaal dat die Regulerende Owerheid vir Eiendomspraktisyns “nie ‘n Getrouheidsfondssertifikaat mag uitreik aan enige [regs- of natuurlike] persoon wat nie oor ‘n geldige BEE-sertifikaat beskik nie.

Artikel 48(1) bepaal op sy beurt weer dat “geen regs- of natuurlike persoon as ‘n eiendomspraktisyn mag optree sonder dat ‘n Getrouheidsfondssertifikaat aan hom of haar uitgereik is nie.”

Die volle omvang van die wet word egter pas duidelik wanneer ‘n mens die definisie van ‘n “eiendomspraktisyn” artikel 1 van die Wet in ag neem. Hiervolgens is byna enigeen wat iets met die eiendomsbedryf te doen het ‘n “eiendomspraktisyn”. Dit sluit klaarblyklik onder meer in: afslaers, eiendomsagente, verhuurders, adverteerders van eiendomme vir verhuring of verkoop, eiendomsbestuurders, ontwikkelaars, finansierders en hul agente, tyddeelbemarkers, en al die direkteure van regsentiteite wat hierdie aktiwiteite bedryf.

Die implikasie is duidelik, sê Le Roux: “Die wet dwing BEE op almal wat enigsins met die bedryf te doen het af. Die eerste stap is om BEE deel van die lisensiëringsvereistes vir die bedryf te maak. Die volgende stappe sal wees om spesifieke BEE-vlakke te vereis, of penalisasie en ander strafmaatreëls in te stel waar BEE-vlakke nie behaal word nie.”

Alhoewel die Wet reeds in September geteken is, tree dit eers in werking op ‘n datum soos deur die president in die Staatskoerant geproklameer. Sodanige datum is nog nie gepubliseer nie.

Le Roux vervolg: “Sakeliga ondersoek tans die moontlikheid om voor die wet se inwerkingtreding die grondwetlikheid van hierdie BEE-vereistes te betwis. Ons nooi besorgde partye in die industrie om ons te kontak en deel te neem aan die werkswinkel op 26 November 2019.”

Le Roux sluit af: “As die doel van BEE regverdige bemagtiging en ekonomiese voorspoed vir almal in Suid-Afrika is, misluk dit heeltemal. Hieroor is daar ‘n openbare konsensus aan die ontstaan. Dit is vandag algemeen om te hoor hoe ontleders, sakelui, politici, ekonome en regslui uit alle gemeenskappe in Suid-Afrika BEE kritiseer. Ten spyte van die ooglopende probleme met BEE word die beleid egter skerper en skerper toegepas, en in meer en meer wette ingesluit. Hiervan is die ondertekening van die Eiendomspraktisynswet die jongste voorbeeld. ”

Besonderhede van die werkswinkel:

Datum: 26 November 2019
Tyd: 09:00 tot 11:00 (registrasie, koffie en tee vanaf 08:30)
Plek: Sakeliga Hoofkantoor
RSVP: 22 November, 17:00, by https://sakeplein.com/events/26157

The post BEE eersdaags verpligtend vir alle eiendomspraktisyns – Sakeliga hou werkswinkel met oog op regsaksie appeared first on Sakeliga.


Ander nuus