Sakeliga wen eerste hofsaak vir Kgetlengrivier-sakegemeenskap, bekom tussentydse interdik teen onwettige invordering van heffings en belastings

31 Okt 2019

Die sakeorganisasie Sakeliga en plaaslike verteenwoordigers het vandag ‘n tussentydse interdik bekom teen die Kgetlengrivier Plaaslike Munisipaliteit en ‘n diensverskaffer. Die interdik verbied die verdere onwettige invordering van munisipale heffings, belastings en gelde vir riool- en vullisverwydering.

Die tussentydse interdik is bekom hangende die hoofaansoek om Kgetlengrivier se besluit – om ‘n diensverskaffer toe te laat om heffings, belastings en ander gelde in die diensverskaffer se eie bankrekening, in plaas van die munisipaliteit s’n, in te samel – te hersien en ter syde te stel.

Piet le Roux, uitvoerende hoof van Sakeliga, sê: “Met hierdie aanvanklike hofbevel is groot skade vir plaaslike ondernemings en die gemeenskap verhoed. Ek is bly dat Sakeliga ‘n plaaslike sakegemeenskap op hierdie wyse kon bystaan, deur aan hulle ‘n nasionale ondersteuningstruktuur wat vinnig en doeltreffend kan optree te bied. Munisipaliteite met goed-georganiseerde sakegemeenskappe gaan ongetwyfeld veel beter vaar gedurende die volgende paar jaar in Suid-Afrika as die wat dit nie het nie.”

Sakeliga en inwoners het ‘n semi-dringende aansoek vir tussentydse regshulp in die Hoë Hof in Mahikeng gebring nadat dit onder die aandag van Sakeliga en gemeenskapsleiers gekom het dat die munisipaliteit op onwettige wyse met ‘n derdeparty kontrakteer om beheer van die munisipaliteit se invordering van heffings, belastings en gelde oor te neem. Van groot sorg vir Sakeliga was die opdrag van die munisipale bestuurder aan inwoners om betaling van hul munisipale rekeninge te doen in die bankrekening van die diensverskaffer, in weerwil van verbiedende bepalings in die Wet op Munisipale Finansiële Bestuur.

Binne hierdie alternatiewe stelsel van inkomsteverhaling het die munisipaliteit die reg van inwoners om dispute oor hul munisipale rekeninge te verklaar misken en nagelaat om behoorlike fakture aan inwoners te verskaf. Die alternatiewe stelsel het boonop op growwe wyse inbreuk gemaak op die gemeenskap se staande dispuut met die munisipaliteit oor eiendomsheffings wat onwettiglik vanaf 2010 tot 2014 gehef is, nieteenstaande ‘n swaarverdiende hofoorwinning deur die plaaslike belastingbetalersvereniging in 2018.

Die hof het vandag die munisipaliteit opdrag gegee om die gemeenskap onmiddellik in kennis te stel dat betaling vir munisipale dienste, uitgesonder voorafbetaalde elektrisiteit, slegs in die rekening van die munisipaliteit gedoen mag word en nie in die rekening van ‘n derdeparty nie.

Die hof het ook die munisipaliteit beveel om onmiddellik sy opdrag aan derdepartye, om gelde namens dit in te vorder, te staak, behalwe in die geval van voorafbetaalde elektrisiteit.

Ten slotte het die hof ook die munisipaliteit opdrag gegee om betaling vir munisipale dienste, heffings en belastings slegs in te vorder nadat kliënte van ‘n faktuur voorsien is.

Die hofbevel verhoed nie die invordering van betalings vir voorafbetaalde elektrisiteitsdienste via ‘n derdeparty nie. Armand Greyling, regspraktisyn by Sakeliga, merk op: “Alhoewel hierdie toegewing oor voorafbetaalde elektrisiteit in ooreenstemming is met Sakeliga se bede aan die hof, is die munisipaliteit se gebruik van derdepartydiensverskaffers die onderwerp van voortgesette ondersoek deur Sakeliga se regspan. Ons verwelkom inligting deur lede van die publiek met kennis van soortgelyke onwettige kontrakte vir die invordering van munisipale heffings, belastings en elektrisiteitsbetalings in enige munisipaliteit in Suid-Afrika.”

The post Sakeliga wen eerste hofsaak vir Kgetlengrivier-sakegemeenskap, bekom tussentydse interdik teen onwettige invordering van heffings en belastings appeared first on Sakeliga.


Ander nuus