Sakeliga versoek President Ramaphosa om bekragtiging van wetsontwerpe wat GSP en AGOA bedreig uit te stel

28 Okt 2019

Die sakeorganisasie Sakeliga het vandag President Cyril Ramaphosa versoek om die bekragtiging van twee wetsontwerpe wat tot 40% van Suid-Afrikaanse uitvoere na die Verenigde State van Amerika (VSA) in gedrang kan bring, uit te stel. Die betrokke wetsontwerpe is die Wysigingswetsontwerp op Kopiereg (B13B-2017) en die Wetsontwerp op die Beskerming van Uitvoerende Kunstenaars (B24B-2016).

Sakeliga se brief volg op die aankondiging Vrydag deur die Kantoor van die Handelsverteenwoordiger van die Verenigde State (USTR) van ‘n hersiening van Suid-Afrika se geskiktheid vir tariefvrystellings ingevolge die Amerikaanse Algemene Stelsel van Voorkeure (GSP). Van verdere belang is dat Suid-Afrika se toegang tot die GSP-program ook implikasies inhou vir die selfs meer omvattende voorkeurtoegang tot VSA-markte ingevolge die Afrika Groei en Geleentheidswet (AGOA).

Piet le Roux, uitvoerende hoof van Sakeliga, merk op: “Uit die $8 miljard se jaarlikse uitvoere vanaf Suid-Afrika na die VSA in 2017 het $1,1 miljard (14%) voordeel getrek uit GSP-vrystellings en $1,8 miljard (23%) uit AGOA-vrystellings. Gegewe dat in onlangse jare soveel as 40% van uitvoere uit Suid-Afrika na die VSA voordeel uit GSP- en AGOA-vrystellings getrek het kan die belang van versigtige oorweging by die implikasies van die wetsontwerpe se bekragtiging kwalik oordryf word.” (Kyk tabel en grafiek hieronder ingeslote.)

In Sakeliga se brief aan die President, skryf Le Roux: “Gegewe die wesenlike implikasies van die GSP-hersiening versoek ons dat u die bekragtiging van die Wysigingswetsontwerp op Kopiereg (B13B-2017) en die Wetsontwerp op die Beskerming van Uitvoerende Kunstenaars (B24B-2016) uitstel in soverre dit wettiglik moontlik is. Alternatiewelik, of bykomend, versoek ons dat u u prerogatief om die wetsontwerpe vir konstitusionele hersiening na die Nasionale Vergadering terug te verwys uitoefen, wat u sou kon help in u uiteindelike besluit.

“Ons wys ook op die moontlikheid dat, indien u ingevolge wetgewing verplig sou wees om wel die wetsontwerpe te teken en dus te bekragtig, u dit sou kon oorweeg om die datums vir hul inwerkingtreding so ver as moontlik die toekoms in vas te stel. U sou daarmee aan die Parlement die geleentheid bied om in die lig van verwikkelinge sy posisie te heroorweeg en alternatiewe of bykomende wetsontwerpe te ontwikkel voordat die huidige wetsontwerpe in werking tree. So ‘n stap sou weliswaar ook diplomatieke skakeling met betrokke verteenwoordigers van die VSA vereis, ten einde hulle te verseker dat die vertraging ‘n toepaslike meganisme is om aan die Parlement die geleentheid te bied om alternatiewe wetgewing, wat die huidige besorgdhede agter die GSP-hersiening uit die weg kan ruim, te ontwikkel.

Die hersiening van Suid-Afrika se toegang tot GSP-vrystellings kom na die aanvaarding deur die USTR van ‘n petisie deur die Internasionale Intellektuele Eiendomsreg-Alliansie (IIPA). Die IIPA het in hul petisie onder andere gesteun op die twee wetsontwerpe tans afwagtend van presidensiële ondertekening en aangevoer dat die wetsontwerpe aan internasionale verdragvereistes en GSP-bepalings tekortskiet.

The post Sakeliga versoek President Ramaphosa om bekragtiging van wetsontwerpe wat GSP en AGOA bedreig uit te stel appeared first on Sakeliga.


Ander nuus