Sakeliga neem regstappe teen Kgetlengrivier-munisipaliteit oor onwettige derdeparty-invorderings

10 Okt 2019

Die sakeorganisasie Sakeliga het ’n aansoek by die hooggeregshof in Mahikeng ingedien vir ‘n interdik om die Kgetlengrivier-munisipaliteit te verbied om ’n derdeparty-diensverskaffer te gebruik om munisipale inkomste vir eiendomsbelasting en diensgelde namens die munisipaliteit in te vorder en dit in sy eie bankrekening te stort. Sakeliga het ondersoek na die munisipaliteit se administrasie ingestel nadat hy deur van sy lede en ander lede van die publiek ingelig is dat ’n bedenklike metode gebruik word om munisipale inkomste in te vorder.

Uit die dokumentasie wat deur inwoners van Koster, Swartruggens en Derby verskaf is, is vasgestel dat die Kgetlengrivier-munisipaliteit ’n maatskappy met die naam Ideal Prepaid gebruik om dienste vir die meet van voorafbetaalde elektrisiteit te lewer en alle munisipale inkomste in te vorder. Wat hierdie toedrag van sake nie net onreëlmatig nie maar ook onwettig maak, is dat ingevorderde inkomste nie direk in die munisipaliteit se bankrekening inbetaal word soos wat deur artikel 8 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Finansiële Bestuur (No 56 van 2003) vereis word nie, maar in een van vyf bankrekenings van Ideal Prepaid gestort word.

Dit beteken in effek dat die munisipaliteit nie net sy inkomste-invorderingsdienste aan ’n derde party gedelegeer het nie, maar ook beheer oor die bestuur van sy finansies en bankrekening verloor het. Voorts het inwoners van die Kgetlengrivier-munisipaliteit geen manier om enige rekeninge wat deur Ideal Prepaid aan hulle gelewer word, te betwis soos wat artikel 102 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels (No 32 van 2000) bepaal nie. Inwoners kan ook nie eksklusief vir spesifieke dienste soos voorafbetaalde elektrisiteit betaal nie aangesien fondse eers teen verskuldigde munisipale inkomste verreken word en dan vir voorafbetaalde elektrisiteit aangewend word.

Om ’n eksterne diensverskaffer soos Ideal Prepaid te gebruik, moes die munisipaliteit ’n doenlikheidstudie uitgevoer het, saam met oorlegpleging met die gemeenskap, wat in elk geval nie gedoen is nie. Die finansiële penarie waarin die munisipaliteit hom bevind, word vererger deur die lys van ongemagtigde, vrugtelose en verkwistende uitgawes wat die Ouditeur-generaal in ’n verslag van 30 November 2017 geïdentifiseer en bespreek het.

“Hierdie litigasie is deel van Sakeliga se breër veldtog om ’n einde te maak aan korrupsie en munisipale wanfunksionaliteit, wat tot nadeel is van Suid-Afrikaners in die algemeen en spesifiek sakeondernemings, wat onherstelbare skade ly as gevolg van die gebrek aan munisipale bevoegdheid en verantwoordbaarheid. ’n Munisipaliteit wat nie beheer oor sy eie finansies het nie, is nie in ’n posisie om oor sy inwoners te regeer nie. Ons mikpunt is om die oppergesag van die reg te handhaaf en, baie belangrik, om te verseker dat Suid-Afrika ’n sakeomgewing het waar vrese vir die gevolge van wanadministrasie tot die minimum beperk word,” sê Armand Greyling, regspraktisyn vir Sakeliga.

The post Sakeliga neem regstappe teen Kgetlengrivier-munisipaliteit oor onwettige derdeparty-invorderings appeared first on Sakeliga.


Ander nuus