Die SARB het meer as genoeg skietgoed om rentekoerse in Julie te verlaag

16 Jul 2019

Op 16–18 Julie vergader die Suid-Afrikaanse Reserwebank (SARB) se monetêre beleidskomitee (MBK) vir die vierde keer vanjaar om te beraadslaag oor die moontlikheid om ’n verandering in monetêre beleid in werking te stel al dan nieDie konsensusverwagting onder ontleders sowel as die leiding oor rentekoerse wat die finansiële markte verskaf, dui op ’n sterk moontlikheid dat die repokoers met 25 basispunte tot 6.50% verlaag sal word wanneer die SARB op Donderdag 18 Julie sy beslissing oor rentekoerse bekendmaak.  


Sedert
 die MBK se vergadering in Mei 

Sedert die SARB se vorige vergadering in Mei het wêreldmarktoestande sodanig verander dat dit vir die MBK ruimte skep om rentekoerse te verlaag 

Verskeie groot sentrale banke wêreldwyd het aangedui dat hulle ’n toeskietliker monetêre beleid sal moet begin volg, terwyl sommige (byvoorbeeld die Reserwebank van Australië) reeds hul beleid verslap het deur rentekoerse te verlaag. Die noemenswaardigste verandering was dié van die Amerikaanse Federale Reserweraad, wat sy monetêre beleid vinnig wil verslap en aangedui het dat rentekoerse so gou soos later vandeesmaand reeds verlaag kan word.   

Die rasionaal agter dié toeskietliker retoriek is tweeledig van aard. In die eerste plek gaan groeivooruitsigte wêreldwyd geleidelik agteruit namate die internasionale sakesiklus volwassenheid bereik, terwyl die voortslepende handelsoorloë groter risiko’s vir mediumtermyngroei meebring. Tweedens bly inflasierisiko’s gedemp en in lande soos Amerika bly inflasionêre druk matig, ondanks ’n deurlopende afname in die werkloosheidskoers. Dié ontwikkelings is van deurslaggewende belang vir ontluikende markte se ekonomieë, wat uiters blootgestel is aan veranderings in die wêreldwye ekonomiese dinamika en sentrale banke se beleid.    

Interne dinamika speel natuurlik ook ’n beslissende rol in die SARB se besluitnemingsproses en faktore soos wisselkoersbewegings, binnelandse inflasierisiko’s, onderliggende groeimomentum en so meer word in ag geneem wanneer ’n besluit oor plaaslike rentekoerse geneem word.  

Inflasie speel ’n sleutelrol in hierdie besluitnemingsproses, gegewe die SARB se hoofmandaat om prysbestendigheid te behaal en handhaaf ter wille van gebalanseerde en volhoubare ekonomiese groei in Suid-Afrika”.  


Impak van s
tygings van nie-diskresionêre pryse 

’n Noemenswaardige tendens wat in onlangse kwartale opgemerk is, is hoe die stygende koste van nie-diskresionêre pryse huishoudelike begrotings onder druk geplaas het eerder as om oorhoofse inflasie op te stoot.  

Dié nie-diskresionêre goedere sluit gereguleerde pryse se inflasie in, soos elektrisiteit en water, wat verskeie jare reeds voortdurend ver bokant oorkoepelende-VPI boer. Belastingverhogings is nog ’n voorbeeld van hoe gereguleerde pryse op huishoudings afgedwing word en die reële besteebare inkomste, wat beskikbaar is om op diskresionêre/luukse goedere uit te gee, wegkalwe.  

In ’n omgewing waar koste styg en die arbeidsmark onder aansienlike druk verkeer, is sakeondernemings verplig om winsmarges te verklein ten einde verkoopsvolumes te beskerm. Intussen bly die algemene groeiomgewing besonder swak, soos blyk uit die skerp daling in BBP in die eerste kwartaal vanjaar.  


Inflasiedruk
 geanker onder die SARB se middelste teikenband 

Teen dié agtergrond van swak binnelandse groei en die trae gemiddelde vraag, het die onderliggende inflasiedruk vir minstens die afgelope agtien maande konsekwent taamlik ver onderkant die SARB se middelste teikenband van 4.5% vasgesteek. Terselfdertyd het die SARB ’n sterk boodskap aan die mark gestuur dat die bank daartoe verbind bly om ’n omgewing te skep waarin prysbestendigheid die botoon voer en die beleidskomitee het sy visier op ’n inflasiekoers van 4.5% – in die middel van die teikenband vir inflasie van 3%–6%. 

Gedempte inflasie het intussen gehelp om die mediumtermyn-inflasieverwagtinge van ontleders, sakelui en vakbondbeamptes te anker, soos weerspieël in die Buro vir Ekonomiese Ondersoek se peiling oor inflasieverwagtinge 

Ook die mark se inflasieverwagtinge is getemper en tans op die laagste vlakke in sowat vier en ’n half jaar. Aangesien dit die SARB se hoofmandaat is om prysbestendigheid te bewerkstellig, lyk dit of die huidige en verwagte inflasiedinamika en die agtergrond van gedempte binnelandse groei inderdaad aan die bank ruimte bied om rentekoerse te verlaag.    


SARB se 
kwartaallikse projeksiemodel 

Die SARB het ’n klompie kwartale gelede ’n kwartaallikse projeksiemodel bekendgestel en sedertdien aangedui watter beleidskoerse deur dié model voorspel word.    

Terwyl die SARB by talle geleenthede beklemtoon het dat die voorspelde koerse bloot ’n breë beleidsriglyn is en daarom nie aan die SARB voorskryf watter tydsberekening of rigting met veranderings in rentekoerse gevolg moet word nie, word die leiding wat die model bied nogtans sorgvuldig deur die mark gemonitor.  

Die betekenisvolle verandering tydens die MBK se vergadering in Mei het dus nie onopgemerk verbygegaan nie. Die kwartaallikse projeksiemodel se voorspelde beleidsaanpassings het spesifiek aangedui dat rentekoerse teen die einde van K1 2020 met 25 basispunte verlaag sal word, teenoor die voorspelling in Maart van ’n verhoging teen einde 2019.  


Ten slotte
 

Ter afsluiting, die interne en eksterne dinamika is bevorderlik vir ’n verlaging in rentekoerse by die MBK se vergadering in Julie, veral aangesien die SARB reeds by sy vergadering in Mei ’n toeskietliker houding laat blyk het. Faktore soos ’n sterk vertoning deur die rand en laer oliepryse ondersteun dié siening.  

Of ’n marginale rentekoersverlaging van 25 basispunte die binnelandse ekonomie hoegenaamd sal stimuleer is egter ’n ope vraag, aangesien die faktore wat ekonomiese groei aan bande lê hoogs struktureel van aard is.   


OUTEUR: JANA VAN DEVENTER, ETM ANALYTICS

 

Redakteursnota: Sakeliga verwelkom Jana van Deventer, hoof van finansiële markte by ETM Analytics, by ons gasskrywersportaal. Van Deventer verskaf ‘n bondige oorsig van die toepaslike faktore wat die Suid-Afrikaanse Reserwebank (SARB) waarskynlik in ag sal neem voordat ‘n besluit oor die repokoers hierdie komende Donderdag gemaak sal word. Van Deventer wys daarop dat hoewel plaaslike en globale faktore op die oog af gunstig vir ‘n rentekoersverlaging mag voorkom, sodanige verlaging nie noodwendig ‘stimulus’ vir ‘n struktureel verswakte plaaslike ekonomie sal beteken nie. Content goes here

The post Die SARB het meer as genoeg skietgoed om rentekoerse in Julie te verlaag appeared first on Sakeliga.


Ander nuus