Sakeliga sluit aan by belangrike hofsaak oor rassekwotas

24 Jul 2019

Die sakeorganisasie Sakeliga het vandag aangekondig dat hy versoek het om as amicus curiae toegelaat te word in ‘n belangrike saak oor die grondwetlikheid van rassekwotas.

Die saak word deur die Kaapse Balie gemaak teen die Minister van Justisie en Korrektiewe Dienste en 14 ander partye. Dit gaan oor die wettigheid van rassekwotas by die samestelling van die Wes-Kaapse Provinsiale Regspraktykraad (WKPRPR) wat voorgeskryf word by regulasies afgekondig ingevolge die Wet op Regspraktyk, Wet No. 28 van 2014.

Die problematiese regulasies dwing onbuigsame kwotas vir ras en geslag op provinsiale rade af. Die kwotas bring mee dat kandidate wat andersins behoorlik tot die WKPRPR verkies is, op grond van ras gediskwalifiseer word. Die Kaapse Balie wil hê die betrokke bepalings moet ongrondwetlik verklaar word, of alternatiewelik as onbillike diskriminasie.

“Hierdie saak is van beduidende openbare belang. Verskeie grondwetlike regte is op die spel; die prominentste daarvan is die reg van alle mense in Suid-Afrika om teen onbillike en onredelike rassediskriminasie beskerm te word. Dit uitkoms sal ’n wesenlike impak hê op die manier hoe nie net die regsprofessie nie maar ook die land diskriminerende rasgebaseerde beleide toepas. As amicus curiae beoog Sakeliga nie net om die hof en die partye by te staan deur die aangeleentheid binne die perspektief van die sakegemeenskap te plaas nie, maar ook om waardevolle bykomende voorleggings oor grondwetlike kwessies te verskaf,” sê Piet le Roux, uitvoerende hoof van Sakeliga.

Die saak word gelyktydig in die Kaapse Hooggeregshof en die Gelykheidshof op ’n dringende basis aanhangig gemaak. Daar is nog nie ’n datum vir die saak bepaal nie, maar na verwagting sal ’n datum op 29 Julie 2019 met die kantoor van die Adjunk-regter-president gereël word.

The post Sakeliga sluit aan by belangrike hofsaak oor rassekwotas appeared first on Sakeliga.


Ander nuus