Nóg grondwetwysigings? Paneel oor grondhervorming skaad konstitusionele orde en ekonomie

29 Jul 2019

Ná agtien maande se aftakeling van eiendomsreg in Suid-Afrika is die presidensiële adviespaneel oor grondhervorming en landbou se verslag ‘n verdere belangrike stap in die verkeerde rigting.
“Grondwetlik en ekonomies gesproke is die verslag wesenlik gebrekkig. Dit ondermyn sowel die konstitusionele orde as die ekonomie, op wyses waarvan nie die minste is nie dat dit verdere wysigings aan die Grondwet voorstel, bo en behalwe onteiening sonder vergoeding (OSV),” sê Piet le Roux, uitvoerende hoof van die sake-organisasie, Sakeliga.
Le Roux sê Sakeliga bestudeer tans die verslag met die oog op ‘n openbare aanbieding op 12 Augustus 2019. “Tydens die openbare aanbieding sal ons uitbrei op wat ons tot dusver geïdentifiseer het as verskeie onverstandige aanbevelings, wat op die oog af spruit uit diepgaande konstitusionele en ekonomiese wanopvattings.”
“Intussen beskou ons dit wel as belangrik om uit te wys dat die verslag twee bykomende grondwetwysigings, benewens OSV voorstel, wat eiendomsreg verder sal verwater. Dit stel voor dat artikel 25(7) van die Grondwet – die 1913 afsnydatum vir grondeise – ‘dringend verwyder word’ (bl. 94). En dit opper die moontlikheid om artikel 25(6) van die Grondwet te wysig sodanig dat dit ‘n moratorium op afsettings van plase daar kan stel (bl. 97),” sê Le Roux.
Openbare aanbieding 

Op Maandag, 12 Augustus 2019, sal Sakeliga ‘n openbare aanbieding oor die konstitusionele en ekonomiese meriete van die verslag aanbied. Die aanbieding sal hanteer word deur professor Koos Malan, ‘n kenner van publiekreg, en Piet le Roux, uitvoerende hoof van Sakeliga. Die aanbieding sal behels:

  1. ‘n Opsomming van die proses met betrekking tot OSV tot dusver;
  1. ‘n Konstitutionele oorsig van die Paneel se verslag; en
  1. ‘n Ekonomiese oorsig van die Paneel se verslag.

Sitplekke is beperk tot 100 persone. Om te bespreek, klik hier.

The post Nóg grondwetwysigings? Paneel oor grondhervorming skaad konstitusionele orde en ekonomie appeared first on Sakeliga.


Ander nuus